Контрактова площа
 
 
ТОРГУЙ ГЛОБАЛЬНО!
Контрактова площа
 

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРАВОВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Відвідуючи та використовуючи портал http://www.kpl.net.ua, Ви погоджуєтеся дотримуватися наступних умов та правил, а також застосовного законодавства. Змістовне наповнення цього сайту, включаючи, але не обмежуючись текстами, зображеннями та матеріалами, розміщеними на сайті, а також його упорядкування належить на праві власності ТОВ «Контрактова площа УкрРос», авторські права захищено © ТОВ «Контрактова площа УкрРос». Всі торговельні марки, які використовуються, або на які робляться посилання з даного сайту, належать ТОВ «Контрактова площа УкрРос» або стороні, яка зазначається їх власником.

Вам не дозволяється копіювати, відтворювати, поширювати інформаційне наповнення, матеріали чи будь-який інший компонент повністю чи частково жодними засобами і в жодній формі, окрім як у відповідності з зазначеними умовами та застосовним законодавством.

Ви можете переглядати, друкувати чи завантажувати на свій комп’ютер копію відповідного матеріалу або витягу з цього сайту лише для власного некомерційного використання і тільки в тому випадку, якщо Ви жодним чином не змінюватимете ці матеріали та зберігатимете незмінними всі знаки захисту авторського права, торговельні марки та інші вказівники на авторську приналежність, які вони містять.

Вам дозволяється робити копії матеріалу чи витягу з нього для третіх осіб виключно з метою їх особистого інформування та їх особистого, некомерційного використання лише в тому разі, якщо Ви повідомлятимете, що ТОВ «Контрактова площа УкрРос» є автором даного матеріалу, включаючи посилання на сайт ТОВ «Контрактова площа УкрРос» (www.kpl.net.ua) та зберігатимете незмінними всі знаки захисту авторського права, торговельні марки та інші вказівники на авторську приналежність у кожній із копій матеріалу чи витягу із нього. Більш того, Ви повинні інформувати третю сторону, що правові умови та положення, визначені цими правовими застереженнями, застосовуються до нього/неї і що він/вона повинні їх дотримуватись.

Право/дозвіл на відтворення сайту не включає інкорпорацію матеріалу чи будь-якої частини цього сайту в жодну іншу роботу чи публікацію, не залежно від того чи ця копія зроблена в паперовій, електронній чи якійсь іншій формі. Зокрема, але без обмежень, жодна частина веб-сайту ТОВ «Контрактова площа УкрРос» чи матеріалів, розміщених на ньому, ні в якому разі не може копіюватися чи розповсюджуватися з комерційною метою. Жодна частина веб-сайту ТОВ «Контрактова площа УкрРос» не може копіюватися, відтворюватися, передаватися чи зберігатися на іншому веб-сайті чи у будь-якій іншій формі електронної інформаційно-пошукової системи. Ви не можете використовувати чи створювати посилання на веб-сайт ТОВ «Контрактова площа УкрРос» без отримання попереднього письмового дозволу ТОВ «Контрактова площа УкрРос».

Ніщо на цьому веб-сайті, жодна інформація або матеріали, які на ньому знаходяться, не є і не можуть розглядатися як комерційна, юридична чи інша професійна консультація. Цей веб-сайт і вся інформація та матеріали, які розміщені на ньому, надаються виключно для Вашого особистого інформування з некомерційною метою. Будь-яке використання інформації чи матеріалів, поданих на цьому веб-сайті або іншому сайті чи сервісі, на які робляться посилання з даного сайту, вважаються Вашим власним ризиком.

Вся інформація та матеріали даного веб-сайту подаються лише з метою загального інформування. Покладатися виключно на цю загальну інформацію не може вважатися достатнім ступенем обережності. Беручи до уваги, що господарські операції включають багато складних аспектів, стосовно кожної конкретної проблеми чи питання юридична або фізична особа повинна проконсультуватися з кваліфікованим спеціалістом.

Більш того жодна інформація чи матеріали, які тут містяться, не є та не повинні використовуватися як підтвердження наявності жодного контракту, жодних господарських чи професійних відносин або домовленостей між Вами та ТОВ «Контрактова площа УкрРос». Всі контракти, господарські та професійні відносини повинні встановлюватися та укладатися виключно шляхом підписання письмових договорів з ТОВ «Контрактова площа УкрРос».

Посилання на цьому сайті можуть направляти на сервіси чи сайти третіх сторін. Це не передбачає жодної підтримки чи надання якихсь гарантій щодо таких сервісів чи сайтів. ТОВ «Контрактова площа УкрРос» не несе жодної відповідальності за такі сервіси та веб-сайти.

Будь-яка інформація, що міститься у статтях чи інших опублікованих на цьому веб-сайті матеріалах, виражає виключно думки авторів і не може розглядатися як власний погляд ТОВ «Контрактова площа УкрРос».

ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ

Інформація та матеріали цього сайту подаються «як є» (в тій формі, в якій вони містяться) і ТОВ «Контрактова площа УкрРос» категорично відмовляється від надання будь-яких гарантій, прямо чи опосередковано, включаючи, без обмежень, підтвердження господарської придатності чи відповідності конкретній цілі.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Загальна відповідальність ТОВ «Контрактова площа УкрРос» або будь-якого співробітника чи підрядника компанії за будь-якою фактичною чи судовою справою не залежно від того ґрунтується вона на договорі чи нормативно-правовому акті, обмежуватиметься наступним:
У випадку будь-якої шкоди, завданої з необережності (халатності), ТОВ «Контрактова площа УкрРос» несе відповідальність лише у разі порушення контрактних зобов’язань, обмежуючись, проте, типовим збитком, який логічно міг бути передбачений ТОВ «Контрактова площа УкрРос».
Загальний розмір відповідальності за нанесення типового, передбачуваного збитку обмежуватиметься максимальною сумою 1,000 грн.

Якщо ви знаходитесь за кордоном чи відвідуєте цей сайт з території за межами України відповідальність ТОВ «Контрактова площа УкрРос» обмежується наступним: у жодному разі ТОВ «Контрактова площа УкрРос» чи будь-який співробітник або підрядник компанії не відповідають за жодні збитки, завдані чи то у зв’язку з інформацією або матеріалами, які розміщені на цьому сайті, включаючи без обмежень фактичні, побічні, прямі, типові, випадкові, непрямі збитки, від штрафних санкцій чи специфічні збитки (включаючи, без обмежень, упущену вигоду, призупинення бізнесу, чи втрату програм або даних) тощо.

З огляду на те, що інформація на цьому сайті носить лише рекомендаційний характер ТОВ «Контрактова площа УкрРос» не бере на себе відповідальності за кінцевий результат жодного правочину, здійсненого як компанією резидентом, так і нерезидентом.

ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО

Цей веб-сайт, інформація та матеріали, які на ньому розміщені, а також будь-який юридичний або судовий спір (конфлікт), який виникає щодо них або у зв’язку з ними, будуть регулюватися виключно українським законодавством.

ЮРИСДИКЦІЯ

Цей веб-сайт оновлюється і підтримується ТОВ «Контрактова площа УкрРос». Для всіх юридичних спорів, які виникають щодо та у зв’язку із цим веб-сайтом, місцем судових або будь-яких інших тяжб або спорів буде м. Київ, Україна.

   
 
© ТОВ УкрРос 1993-2009. Всі права захищено.
 
 

Rambler's Top100